Hold Me Tight by Job 2 Do

The rain has been making me lazy. Here’s another translation of a Job 2 Do song.

กอดฉันไว้ โดย จ๊อบบรรจบ

Hold Me Tight by Job 2 Do

ลืมไปได้เลย It’s been forgotten
เรื่องที่เคยผ่านมาให้แล้วไป It’s in the past
รู้เธอไม่ตั้งใจ I know you did not intend
ให้มันพลั้งพลาดไปอย่างวันนั้น To make a mistake that day
ฉันไม่เคยแคร์ I never cared
และแม้ว่าใครจะคิดอะไรไม่สำคัญ Even if someone thinks it’s not important
ขอเพียงเธออย่าไหวหวั่น I just ask you to not worry
เรายังเริ่มกันได้ใหม่ We can still start over
สบตากับฉัน เชื่อในฉัน See me eye-to-eye Believe in me
เรื่องของวันวานไม่ต้องมาใส่ใจ We don’t have to worry about the past
ที่เคยเปียกฝนเดี๋ยวก็คงแห้งไป Whenever wet from the rain, should dry off soon
แค่กอดฉันไว้ Just hold me close
เขามองไม่เห็นค่า Unable to appreciate
อย่าไปสนปล่อยเขาช่างเขาไป Let him go
เสียแล้วก็เสียไป It’s already lost
ไม่ต้องคิดสิ่งใดให้หนักหนา Don’t have to give it serious thought
เพราะเรื่องวันวาน Because it’s in the past
จะทำอย่างไรก็ไม่มีทางเรียกคืนมา What would I do, there was no way to recall
คิดถึงวันพรุ่งนี้ดีกว่า I would rather look to the future
วันเวลาที่โลกเป็นของเรา Someday the world will be ours
สบตากับฉัน เชื่อในฉัน See me eye-to-eye Believe in me
เรื่องของวันวานไม่ต้องมาใส่ใจ We don’t have to worry about the past
ที่เคยเปียกฝนเดี๋ยวก็คงแห้งไป Whenever wet from the rain, should dry off soon
แค่กอดฉันไว้ Just hold me close
วันนี้ฉันรักเธอ Today I love you
สบตากับฉัน เชื่อในฉัน See me eye-to-eye Believe in me
เรื่องของวันวานไม่ต้องมาใส่ใจ We don’t have to worry about the past
ที่เคยเปียกฝนเดี๋ยวก็คงแห้งไป Whenever wet from the rain, should dry off soon
แค่กอดฉันไว้ Just hold me close
วันนี้ฉันรักเธอ Today I love you

Hug Me by Job 2 Do

I looked everywhere for the lyrics to this song and could not find them.  So with the help from a couple Thai friends I wrote them down myself.  The translation is all me so I’m sure there are some mistakes but I think it is close.

กอดฉัน โดย จ๊อบบรรจบ

Hug Me by Job 2 Do

อยากให้เธอจงจำไว้ I’d like her to remember
วันที่เธอไม่มีใคร เข้าใจ The days when she did not have anybody to understand
คืนและจันมันเงียบเหงา Night and day it is quiet and lonely
มีแต่เรากับความฝันเรื่อยไป There is only us and continuous dreams
เท่าชีวิตมีพลาดพลั้ง As in life, mistakes are made
เก็บพลังไว้ต่อสู้ฟันฝ่า Save strength and overcome struggles
จะมีใครอีกเล่าหนา Will there ever be anybody again?
เข้าใจเราเท่าตัวเราเอง Understand us, even ourselves
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ยามที่เธอ ไม่เหลือใคร When she did not have anybody remaining
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ลืมมันไปเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมา Forget the evils from the past
มองเมฆฝนอยู่บนฟ้า See the rain clouds in the sky
อีกไม่นานฟ้าคงสุดใส Soon the sky will clear
อยากให้เธอจงจำไว้ I’d like her to remember
ว่ายังมีฉันอยู่ ก้บเธอตลอดไป That I am still with her for all time
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ยามที่เธอ ไม่เหลือใคร When she did not have anybody remaining
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ลืมมันไปเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมา Forget the evils from the past
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ยามที่เธอ ไม่เหลือใคร When she did not have anybody remaining
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ลืมมันไปเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมา Forget the evils from the past
มองเมฆฝนอยู่บนฟ้า See the rain clouds in the sky
อีกไม่นานฟ้าคงสุดใส Soon the sky will clear
อยากให้เธอจงจำไว้ I’d like her to remember
ว่ายังมีฉันอยู่ ก้บเธอตลอดไป That I am still with her for all time
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ยามที่เธอ ไม่เหลือใคร When she did not have anybody remaining
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ลืมมันไปเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมา Forget the evils from the past
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ยามที่เธอ ไม่เหลือใคร When she did not have anybody remaining
จงโอบกอดฉันไว้ Please hug me tight
ลืมมันไปเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมา Forget the evils from the past

Update – Rainy Season

It’s been awhile.  It’s now the rainy season in Thailand.  It starts a little bit in April then picks up in May and June.  This means sometimes it rains all day every day.  There are strings of good weather for climbing and strings of bad weather.  I’ve also been doing a bit of travelling lately which unfortunately has coincided with strings of good weather for climbing so I’ve only been climbing a handful of times the last couple months.

I’ve been focusing on yoga and trying to stay strong for climbing but I can already feel I am losing strength / confidence.  I climbed Exfoliation a few weeks ago and although I did redpoint it I felt a little shaky on it.

Well, that’s about it.  I’m still around.  Planning to stay in Thailand for about six more months then will come home but depending on what happens over the next few months, I may want to come back sooner rather than later.

Chong Phli -Deflowered Part 2

On the 27th, Anong and I met Greg and his wife at Chong Phli.  We also saw Martin and Dorothea there.  Martin had his rope on Exfoliation 6a+ but wasn’t using it so we climbed that one first on top rope.  Martin was climbing Grace 7a so when he was done there I got to climb Grace two times on top rope.  I’m not ashamed to admit I like climbing on top rope🙂  The sun was starting to come onto the wall so we went around the corner to climb in the cave.  We did Dude Abides 6a+ and taught Greg’s wife to belay.  Everything went well and nobody got dropped.  Then we did Shady 6b.  Anong wanted to climb it and I hadn’t done it in a while so I put it up.  The beginning is the hardest part.  Very steep and pumpy. The climbing eases off at the top but requires balance and confidence in your feet.

A couple days later on the 30th we went back to Chong Phli.  We got a late start so we just did Exfoliation 6a+.  I led it once then top roped it 5 more times.  For a long time I always felt intimidated by this route and didn’t really enjoy climbing it.  But now that I am much more familiar with it I see it really is a good route and is fun to climb.  Now if I can just get the 6c / 6c+ extension above it.

On the 1st Anong and I were climbing with Bruce and Erica.  I wanted to try Deflowered 6b+ on top rope again.  So we warmed up on EFZ 6a+ and Mad Skills 6b.  I was happy to redpoint Mad Skills.  It’s got a crux that is awkward for me with a small painful pocket.  Last time I tried I cheated through it by pulling on a sling.  But this time I relaxed a bit more and found a better body position to make the hold feel just a little better.  Next, Bruce put up Deflowered for us.  I climbed it on top rope and made it to the top cleanly.

I returned the next day to climb with Bruce and Erica again.  Anong had to go into town to see the doctor.  So we warmed up on Devil’s Backbone 6b.  Bruce led this and I climbed it on top rope.  Bruce climbed this differently than I did last time.  He stuck far to the left but that means skipping the last two clips.  Long runout but he made it to the anchor no problem.  After this, Bruce and Erica did a couple climbs.  I wanted to rest and collect my thoughts before trying to redpoint Deflowered 6b+.  This is a 36 meter long route that climbs up a dihedral and threads through a hole in the rock just before the anchor.  The rock is a little dirty but it’s got some good moves on it.  I wanted Bruce to climb first to hang the draws for me but he was having none of that.  So I loaded up on the quickdraws and headed up.  I was glad to have Bruce belaying.  He knows the route well and was able to give me some Beta when I needed it.  It took awhile with a little complaining but I got to the top and redpointed this impressive route!  I’m glad to have done it because the window for climbing this is quickly closing.  It’s been starting to rain and after a few days rain, this route stays wet for the rest of the year.  Bruce climbed it on top rope then my reward for leading was one more lap on top rope.  Tamryn showed up just as I was heading up.  So I put up EFZ 6a+ for her then we walked over to the new routes on the far right side of the crag and did Humble Pie 5.  Tamryn climbed that then with a little persuading she did the 6a chimney climb from the same anchor.

Yesterday Tamryn and I went for a run on the beach because I needed a rest day from climbing.  But we headed over to Chong Phli after and met Anong and everyone else there to watch them climb.  To my surprise, Anong was getting ready to lead Chutzpah 6a+.  And apparently she had also led Exfoliation 6a+ before that!  Anong was starting to lead the easier routes and doing well on them but she said she was afraid to try some of the harder ones.  Anyways, she led them with style and made it easily to the anchor.

And that brings us to today.  My legs are tired, my feet are sore, and I’m feeling low on energy from yesterday’s run.  The 5 beers I drank last night also might have had something to do with it.  But today Anong was my rope gun.  She did EFZ 6a+.  Then Mad Skills 6b.  She had to rest a bit at the crux but got through it without much trouble.  Then we did Exfoliation 6a+.  I also had her take a few practice falls.  I’m super impressed with her new found ability to lead more than just the easiest route at Chong Phli.

So you want to move to Thailand…

Great!  It’s good to get out of your comfort zone and experience a different reality for a few months or a few years.  Here are some things to consider:

 1. Get everything in order in your home country.  Have a house?  What will you do with it?  Where will your mail go?  Where will you put all your stuff?  How will you pay bills? etc, etc….
 2. How will you access money?  If you end up working in Thailand you can open a Thai bank account and keep your money there.  I don’t work and all my money is in my U.S. bank account which means I pay a fee each time I withdraw money from the ATM.  It’s not too much but it is kind of annoying.
 3. What kind of visa will you get?  I’m not working and wanted lots of leisure time so I went with a student visa.  I think it’s a pretty good balance between cost and convenience, plus I’m learning the language more than most expats who have been here much longer than I have.
  1. A tourist visa is good for 60 days and can be extended once at a local immigration office for 30 days.  I think the initial cost for a tourist visa is 1000 Baht.  The 30 day extension is 1900 Baht.  Total is 2900 Baht per 90 days plus costs to travel to a Thai Embassy / Consular office outside the country.
  2. A student visa to study Thai language (or possibly other subject) is a convenient way to stay in the country for a year at a time.  The initial cost is 2000 Baht plus 1900 Baht for each 90 day extension.  Keep in mind tuition for the school you’ll go to and the requirement to attend classes.
  3. If you have a work permit then you need a different kind of visa.  I’m not sure how much it costs or the process involved but I would guess it is similar to that of a student visa.
  4. There is the relatively new Multiple Entry Tourist Visa.  I don’t know many details but it is supposedly good for up to 6 months stay in Thailand but can only be applied for in your home country.
  5. Starting a business in Thailand is also an option for those motivated to go that route.
 4. Where will you live?  I’m a little biased but I think Krabi is a pretty nice place.  There is of course Bangkok and if one is moving to Thailand to look for work it’s not a bad option.  Phuket is also popular with tourists and expats.  Chiang Mai is to the North and culturally is a very interesting city and also popular with tourists.  Best bet would be to do some research before hand, pick 3 or 4 options and spend a few days to a week at each one to see which place suits you the best.
 5. Will you work?  If so, what kind of work?  Work for foreigners is limited and can be difficult to get unless you are interested in teaching English or becoming a diving instructor.  You could enter Thailand on a tourist visa, find job, then make a visa run to get a new visa / work permit.  People do it but working in Thailand without the proper visa / work permit is not a good idea.
 6. Thai culture.  It’s very different than the West.  How will you adapt?  Thailand isn’t just paradise, beaches, and beautiful women.  There’s a lot to like about Thailand but there’s also a lot to dislike.  I’ve enjoyed my time here but I hate the driving here and also have a hard time accepting the fact that as a foreigner I will never have the same rights and privileges as a Thai citizen.  So I decided awhile ago I won’t be living here permanently.
 7. The transition from tourist to resident.  Enjoy your first few weeks here.  Live it up!  But that gets expensive (even in Thailand) really quick.  Figure out when and how you will transition from a tourist to living a more sustainable daily life.
 8. Cost of living in Thailand can be very cheap to very expensive.  Be realistic about how much you will need to spend to live a lifestyle you are comfortable with and can maintain.
 9. Learn the language.  Learn to read.  English skills of the average Thai person are very poor, especially outside the popular tourist areas.  It’s makes things much easier to speak a bit of Thai.  It also lets you know when you are being overcharged because of the color of your skin.  But speaking the language with a moderate level of proficiency can sometimes get you the Thai price🙂
 10. Making friends.  I’ve found it hard to make friends with Thai people.  Sure, there are Thai people I am acquaintances with but all the people I’ve met in Thailand that I would consider a friend are foreigners.
 11. Western products in Thailand are very expensive and cost more than you would pay in your home country.  For example, when you tire of drinking Thai beer, a pint of IPA  (if you can even find it) from England or America could cost around $10.
 12. It’s really hot in Thailand.  During the hot season it can regularly be over 40C / 100F.
 13. Sometimes it rains all day, every day.  The rainy season can be kind of depressing.
 14. The cool season is magical.  Perfect weather, hot but not too hot and usually no rain.
 15. There are a lot of weird insects around here.
 16. Transportation.  Everyone has a motorbike.  If you’re sure you’ll be here a long time at least a year or two, consider a car.
 17. Medical insurance.  You should have something.  I got travellers insurance through World Nomads.  Luckily I haven’t had to use it but I assume it will work.  There are also insurance policies foreigners can purchase in Thailand.
 18. Finally, don’t do things in Thailand you wouldn’t do in your home country!  I could write a whole post on this but briefly…
  1. You probably wouldn’t drive a motorcycle without a helmet at home so DON’T DO IT IN THAILAND!  Thailand is one of the most dangerous countries to drive in.  I see near misses multiple times a day.  Minor crashes nearly every day and see or hear about major crashes involving fatalities almost weekly.  When driving leave your ego at home and be extremely defensive.
  2. Meet a beautiful girl who seems perfect and proclaims you the love of her life?  Great, I’m happy for you.  But in a few weeks when she asks you to meet her family or send her a significant amount of money DON’T DO IT!  It sounds stupid but so many foreigners fall for this.  It would seem crazy to give a girl you just met at home a lot of money or meet her family after a few dates.  It’s crazy to do this at home and it’s crazy to do this in Thailand.
  3. Despite what you may have read about in Pattaya, some parts of Bangkok and Phuket, Thai society is for the most part very conservative.
  4. And on and on…  Just because you are in Thailand and it’s new, interesting and exciting, don’t let your guard down.  Educate yourself on the common tourist scams so they can be avoided.  Related to #3, most Thai people are shy.  Be wary of the ones that approach you out of the blue.

Cost of Living in Thailand

This seems to be a popular topic among expats living in Thailand.  I thought I’d throw in my two cents.  Living costs can vary widely.  Live simply and the cost of living is very cheap.  Live a Western lifestyle and things start to get more expensive.  Keep in mind that this list of expenses applies only to me living in Ao Nang, Krabi.  Live in a different part of Thailand and things might be cheaper or more expensive.

 1. Visa: I entered Thailand on a student visa to study the Thai language.  School tuition is 30,000 Baht per year.  The visa fee is 2000 Baht and 1900 Baht every 90 days or 7,700 Baht per year.  Travel to Laos is about 15,000 once a year which includes round trip airfare, hotel, food, taxi, etc… which comes to just under 4,400 per month.
 2. House / Apartment:  I’m currently paying 13,000 Baht per month for a small two story house with two bathrooms, hot water, air conditioning, kitchen, and living room / extra bedroom.  The location is pretty good within walking distance of the beach and many restaurants in Ao Nang.  Live outside of Ao Nang in a smaller room without air conditioning or hot water and rent could be as cheap as 3,000 Baht per month.  Live in a villa with modern appliances, pool, 24 hour security, maid/garden service, etc and rent can be 40,000 (or more) per month.
 3. Transportation: I drive a Honda Scoopy scooter.  It’s my girlfriends but I make the payment for her.  It’s around 1800 Baht per month.  These can also be rented from many places around Ao Nang for around 3000 Baht per month.  Used motorbikes can be bought for around 20,000 Baht.  Maintenance is very cheap.  Oil changes, flat tire fixes, etc…  Usually comes to 100 or 200 Baht per month.  Gas is about 300 Baht per month.  Total = 2,300 per month.
 4. Utilities: Water is around 200 Baht per month.  Electricity depends on how much the air conditioner runs.  Lately we’ve been paying around 1500 Baht per month.  Trash appears to be free.  Set the bag out on the street and somebody takes it away.  Total = 1,700 Baht per month.
 5. Internet: 700 Baht per month.
 6. Cell Phone: Many options are available.  I pay 400 Baht per month for 3GB of data.  Phone calls which I rarely make are charged at 1 or 2 Baht per minute.
 7. Food: Eating out in the local Thai restaurants, dishes are around 50 to 100 Baht.  Western style restaurants with Western food are usually more, around 300 to 400 Baht.  I also do a fair bit of cooking in my room which brings down the cost a lot.  I’d estimate I spend around 6,000 Baht per month on food for myself.
 8. Climbing: I usually go to Tonsai or Railay once a week.  Round trip longtail boat ticket is 200 Baht and I usually spend around 200 Baht for food and a beer when I am there.  1600 Baht per month.
 9. Entertainment: I don’t go out much and prefer to buy beer from 7-11 since it’s a lot cheaper.  But sometimes it’s nice to go out for a drink with friends and watch a local band play or play a game of pool.  Small beers are usually around 50 Baht per 12 oz bottle.  Big beers are usually around 100 Baht per 22oz bottle.  1000 Baht per month.
 10. Medical / Dental: Travelers insurance was around 1,000 USD per year.  A visit to the dentist for cleaning / checkup was around 2,000 Baht.  Luckily I have not needed any other medical care.  Total = 3,100 Baht per month.
 11. Misc: I’m sure I’ve forgotten lots of little things.  There’s the ice cream lady who I buy coconut ice cream from when I see her drive down my street.  Various other snacks, haircuts, and other day to day minor expenses.  Call it 3,000 Baht per month.

Adding this all up is 37,200 Baht / 1,063 US Dollars per month to live in Thailand.  I have a pretty comfortable lifestyle so cost of living in Thailand could be done for much less.  It could also be done for much more.

Chong Phli – Deflowered

Anong and I met Martin at Chong Phli for a bit of climbing.  First, we warmed up on Family Affair 6c.  Martin led most of it and used his fancy new clip stick for the cruxes.  I was lazy and climbed it on top rope.  I got through the first crux without too much trouble but had to rest at the top.  Maybe tired from yesterday’s climbing but I felt like the crimp at the top was slipperier than before.  Maybe it’s the heat / humidity.  Anong tried it but got stuck at the first crux.

Then Martin put up Deflowered 6b+.  I was lazy again and climbed it on top rope.  A section in the middle was a little tricky to figure out beta.  Then at the top it gets difficult.  I had to rest but once I found the holds hiding around the right side of the tufa it was much easier.  Then at the top is what makes this route cool.  You have to climb up behind a big stalactite and then climb through a hole.  I had trouble getting through the hole but once I found the right way to position my body it wasn’t too bad.  I’d like to climb this one again but and 80 meter rope is needed to lower the lead climber all the way to the ground.  With a 70 meter rope the leader will have to down climb a couple meters.  But a 70 meter rope will lower the second all the way to the ground if the rope is not clipped back into the quickdraws.  Fun 3D climbing at the top but the route is very dirty.  I think I would like to try this again.

So maybe next time I climb with Greg I will try this since he has an 80 meter rope.  But I think I can figure out how to do this with my 70 meter rope, an extra rope and another person to transfer the belay to.